my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


donderdag 29 september 2016

Nederlands broodkastje uit de 17e eeuwse keuken / Dutch bread cabinet from the 17th century kitchen


Een poosje terug heb ik een kit van een broodkastje gekocht bij Arjen Spinhoven, website: http://arjenspinhoven.nl/ en nu heb ik het in elkaar gezet. Er zit een duidelijke handleiding bij, maar toch ging ik al snel de mist in ;). Wie óók zo’n kastje in elkaar gezet heeft, zal mijn fout wel kunnen zien. Maar ik zeg het lekker niet, dus is het een zoekplaatje :D!

A while back I bought a kit from a 17th century Dutch bread cabinet Arjen Spinhoven, website: http://arjenspinhoven.nl/ and now I've put together. There's included a clear manual, but I quickly made one fault ;). Whoever put such a cabinet together, will be able to notice my mistake. But I won't say where it went wrong, so...it's a sort of picture puzzle: D!


In de handleiding werd aanbevolen om het kastje van MDF eerst te schilderen en dan pas de delen aan elkaar te monteren, dus heb ik dat ook gedaan. Maar na een laag lichte bruin kleur acrylverf vond ik dat het kastje er niet echt uitzag of het van hout was gemaakt. Na wat nadenken heb ik besloten om met een zekere verftechniek op hout te gebruiken, het zogenaamde ‘houten’, deze schildertechniek werd in vroeger tijden vaak gebruikt.

In the manual it was recommended to firstly paint the cabinet (made of MDF) and then to assemble together the parts ofthe cabinet, so I've also done this job that way. But after painting a layer of light brown color acrylic I thought that the cabinet didn't really look like it was made of wood. After some thinking I decided to paint it using a certain painting technique, which changes cheap wood into a richer sort of wood (like pinewood changing into oak), it was often used in former times.


Hier kun je goed het verschil zien: links alleen geverfd en rechts gebruikte ik een iets donkere bruine kleur acrylverf en heb ik er met een cocktailprikker een houtnerf ingekrast, terwijl de verf nog nat was.

Here you can see very well the difference: at the left side the part is only painted and at the right side I’ve painted with a bit darker brown color of acrylic paint and using a toothpick for scratching in a wood grain, while the paint was still wet.Het was een tijdrovend, minutieus werkje, maar ik denk dat het resultaat de moeite waard was.
It was a time consuming, painstaking job, but I think the result was worth it.
Op internet vond ik een foto van deze broodkast en dat heeft voor mij als voorbeeld voor het beschilderen gediend.

On the Internet I found a picture of this bread cabinet and it served to me as a model for painting the cabinet.


Tot slot heb ik er wat broden (van klei) ingelegd, want daar diende het maken van dit kastje uiteindelijk toch voor, niet ;)?

Finally I put in a few pieces of bread (made of clay), because that was the goal of making this cabinet, isn’t it ;?


Sorry voor de wazige foto's, ik moest vlug zijn ;)
Sorry for the blurry pictures, I had to be quick ;)

Op een van mijn wandelingen kwam ik een baby egeltje tegen, helemaal alleen midden op het pad. Ik heb het gauw naar de beschutting van het groen geleidt. Egels hebben het tijdens dit gortdroge jaar erg moeilijk helaas, er is namelijk bijna geen water in de natuur te vinden voor ze!
Dank voor jullie fijne reacties, ik wens jullie allemaal een heel goed weekend/week :)!

On one of my walkings I met a baby hedgehog, it was sitting alone in the midst of the footpath. I’ve gently leaded it to the shelter of greenery. During this very, very dry year lots of hedgehogs are suffering very much, there's no water in nature to be found for them!
Thank you for your nice comments, wishing you all a nice week(end) :)!

Ilona

donderdag 22 september 2016

Accessoires voor een 17e eeuws stilleven / Accessories for a 17th century still life


Tussen het bloemen maken door heb ik wat anders gemaakt in miniatuur: allerlei fruit, brood, kaas (van Fimo klei) en een gevlamde tulp (van bloemendraad en zijdepapier).

In between the making of flowers I’ve made something else in miniature: all kinds of fruit, bread, cheese (made of Fimo clay) and a gestreepte tulip (made of floral wire and silk paper).
Het keramiek bord links is gemaakt door Elisabeth Causeret, het rechtse is door mij gemaakt van Fimo klei en het is beplakt met een printje.

The ceramic plate was made by Elisabeth Causeret and the plate on the right is self made of Fimo clay and it has a printed image at the upper side.
Voor deze miniaturen wil ik nog een geschikte achtergrond gaan maken, ik hoop dat het vóór de DHN-show van eind oktober laar zal zijn.
Dank voor jullie fijne reacties, fijn weekend gewenst :)!

I’ll try to make a suitable background for these miniatures, I hope it will be ready for the DHN-show at the end of October.
Thank you for your kind comments, have a nice weekend :)!

Ilona

donderdag 15 september 2016

Houten klompen / Wooden shoes


Begin september had mijn familie even wat meer van mijn aandacht nodig ;) dus hebben we een aantal uitstapjes gemaakt. Onder andere naar het Friese klompenmuseum: http://www.klompen.frl/welkom/  Het was een zeer interessant museum, waar ik veel nieuwigheden heb opgestoken over het maken van houten klompen. Klompen schijnen in vroeger tijden door veel mensen in de hele wereld gedragen te zijn (zie bovenstaande foto).
Eenmaal thuis had ik door dit bezoek inspiratie gekregen om weer eens iets anders dan bloemen te maken in miniatuur: een paar klompen ;).

In early September my family wanted a bit more of my attention ;) so we have made some day trips. Among other things to the Frisian wooden clogs museum: http://www.klompen.frl/welkom/ . It was a very interesting museum, where I learned a lot of new things about the making of wooden shoes. It seems that in ancient times wooden shoes were worn by many people around the whole world (see the above picture).
When I came back home, after this visit, I got inspiration again to make something other than flowers in miniature: a pair of wooden shoes ;).
Op bovenstaande foto’s zie je een paar stappen in het maken van klompen.
In the above pictures you see some steps in the making of the clogs.


Hier kun je zien dat de klompen binnenin, zelfs tot in de teen, zijn uitgehold voor een goede pasvorm van de voet.

Here you can see that the clogs on the inside are hollowed, even till into the toe, for a well fit of the foot.


Het was niet zo eenvoudig om een gelijk paar, een linker en rechter klomp, te maken uit lindehout. Ook het voorzichtig uithollen en het schuren tot de gewenste dikte nam veel tijd in beslag, maar ik ben tevreden met het resultaat :)!

It wasn’t so easy to make an equal pair of clogs, a left and right clog, out of limewood. It took a lot of time for hollowing them out and for sanding till the desired thickness, but I’m quite satisfied with the result :)!Dit paar miniatuur klompen komen in mijn miniatuur boerderij te staan, of aan de voeten van mijn miniatuur Oma of Opa. Mijn Opa droeg ook zulke houten klompen en als Oma met water werkte, zoals ramen zemen, deed ze ook houten klompen aan ;).

This pair of miniature clogs will go into my miniature farm, or at the feet of my miniature Grandma, or Grandpa. My grandfather wore these wooden clogs too and if my grandmother was working on chores with water, like cleaning the windows, she always wore wooden clogs ;).

En deze houten klompen draag ik zelf altijd als ik in de tuin werk....en ja, ik leef op grote voet ;)!
And I always wear this pair of clogs if I work in my garden...and yes, I "live in (grand) style" ;)!

Nu er een einde lijkt te komen aan deze extreme hitte in september, hoop ik gauw weer wat meer miniaturen te kunnen maken, want het is zó eind oktober en dan is het tijd voor de DHN-show in Ulft: de tijd vliegt.
Dank voor jullie reacties, fijn weekend allemaal :D!

Now it seems that the extreme heat we’ve got here in The Netherlands (it's very extraordinary for us in September!!) will come to an end, I hope to be back soon in making new miniatures, because it will be soon the end of October and we have the next DHN-show in Ulft: time flies :D!
Thank you for your comments, have a nice weekend :D!

Ilona

zondag 28 augustus 2016

Hybride rozen / Hybrid roses


Op mijn Facebook waren mijn nieuwe miniatuur hybride rozen al te zien, maar ik was vergeten om ze hier op mijn blog te laten zien, sorry….
We hebben hier aan de uiterste oostrand van Nederland nog steeds hoge temperaturen, gelukkig schijnt het morgen eventjes wat koeler te worden, nou, we zullen zien. Dus, wat kunnen we anders doen dan binnen zitten en wat meer foto’s van mijn nieuwe miniaturen laten zien op mijn blog :D!!

I already showed my new miniature hybrid roses on my Facebook, but I was forgotten to show them here on my blog, sorry….
Here, at the outer eastside from The Netherlands, we still suffer of hot temperatures, fortunately it appears to become a bit cooler (just for tomorrow), well, we’ll see. So, what else can we do than stay inside and showing some more pictures of my new miniatures on my blog :D!!
  Pas op voor de doornen ;D / Beware of the thorns ;DGlazen vaas is gemaakt door Leo Reinders, hij heeft geen website.
Glass vase is made by Leo Reinders, sorry, no website.
Dank jullie voor jullie reacties, een hele fijne week gewenst: geniet van de zomer en met (voor velen in Nederland) hopelijk iets koeler weer :)!

 Thank you for your kind comments, I wish you all a nice week and enjoy your summer, wherever you are :)!

Ilona

woensdag 24 augustus 2016

Vrolijke hittegolf / Cheerful heatwave


Omdat er een hittegolf gaande is, heb ik besloten mijn blog maar een beetje op te fleuren met mijn miniatuur zonnebloemen. Ik kan (lichamelijk) erg slecht tegen de hitte, dus is het voor mij binnen zitten geblazen….en rustig blijven. Laat ik met dat laatste nu net wat moeite hebben ;D!
Dus deze keer geen ellenlang verhaal van mij, maar gewoon foto’s kijken is met deze extreme hitte dan ook een geschikte, luie bezigheid, toch ;)?!

Because of the heatwave here, in The Netherlands, I’ve decided to cheer up my blog with my miniature sunflowers. I totally can’t stand this extreme heat (physically), so I have to stay indoors……and keeping calm. But following up this last advice is a bit difficult for me, being a busy bee ;D!
So this time no long story from me, but just watching pictures is now with this extreme heat a lazy and suitable activity, isn’t it ;)?!

 (sterk vergroot / greatly enlarged)

De linker vaas is gemaakt door Gerrit van Werven, zie: www.miniatuurdraaiwerk.come2me.nl en is door mij beschilderd met acrylverf.
De rechter bloempot is van Fennicole Miniatures, zie: http://www.fennicole-miniatures.nl/

The vase on the left side is made by Gerrit van Werven, his site: www.miniatuurdraaiwerk.come2me.nl and is painted with acrylic paint by me.
The flower pot on the right side is from Fennicole Miniatures, their site is:Zonnebloemen op een stukje drijfhout met een Fatsia blad
Sunflowers on a small piece of driftwood with a Fatsia leaf

 (van boven gezien / seen from above)

Aan iedereen die wél tegen deze hitte kan: geniet ervan, zo lang als het duurt!
Een “warm” welkom aan mijn nieuwe volgers, jullie allemaal bedankt voor de fijne reacties en een fijne zomerse week gewenst :D!

To everyone who can cope with this sort of heat: enjoy it, as long as it takes!
A "warm" welcome to my new followers, thank you all for your nice comments and I wish you all a nice summery week :D!


Ilona

zondag 14 augustus 2016

Startproblemen / Starting problems


Ik ben al een tijd niet meer in de blogwereld geweest, in eerste instantie omdat ik deze zomer rust wilde nemen van het bloggen, maar daarna waren er allerlei redenen waardoor het er maar niet van kwam om weer te starten met bloggen. Ook al omdat ik een paar weken fysiek niet erg fit ben geweest en dan komt er ook geen miniwerk uit je handen. Kortom, het was een langere blogpauze dan ik had gepland….maar sommigen van jullie hebben op Facebook nog wél het een en ander van mijn miniwerk gezien.
Hoe dan ook, inmiddels ben ik weer begonnen met het maken van bloemen in miniatuur.
Vanwege de Olympische Spelen ben ik met oranje/geeloranje bloemen begonnen....

Since awhile I’ve haven’t been in the blogworld, firstly because I wanted a break of blogging during this summer, but then there were all kind of reasons whereby I couldn’t find the time to start blogging again. It was also because physically I didn’t feel quite well and than you can’t make miniatures either. In short, it was a longer break than I had planned….but on Facebook some of you could have seen some pictures of my miniature work.
Anyway, in the meanwhile I’ve started making miniature flowers again.
Because of the Olympics I've started with orange / yellow orange flowers....


...en "geïnspireerd" door de gouden medailles: Goudsbloemen :D!! 
Alhoewel...van een aantal Nederlandse atleten iser nog niet veel is uitgekomen van hun “dromen over het winnen van gouden plakken”, tja……..we kunnen niet alles hebben in het leven, toch?!

...and "inspired" by the gold medals : Marigolds :D!! 
Although...for some Dutch athletes not all of the "dreams about winning gold medals" came true, well ........we can’t have everything in life, right?!

 Porseleinen vaas is gemaakt door Elisabeth Causeret 
Porcelain vase is made by Elisabeth Causeret


Deze foto is sterk vergroot!! / This picture is greatly enlarged!!

Dit is een korte blog, maar het is een frisse start. En vanwege (mijn nog altijd durende) blogproblemen zullen we eens zien of we het online kunnen krijgen ;)!
Fijn weekend allemaal, geniet van de Olympische Spelen!

This is just a short blog message, but it’s a fresh start. And because of (my everlasting) blog problems we’ll see if we can get it online ;)!
Wishing you a nice weekend, enjoy the Olympic Games!