my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


zaterdag 14 januari 2017

Eeuwige jeugd…? / Eternal youth…?


Volgens bronnen op internet staat bamboe symbool voor eeuwige jeugd. Zou eeuwige jeugd bestaan? Geen idee, maar na twee keer een complete verhuizing in een aantal weken tijd en alle karweitjes die daarbij komen kijken (dus was ik een beetje ziek door oververmoeid), heb ik nu écht niet het gevoel van een eeuwige jeugd, hihihi ;D!
 Dus veel tijd heb ik niet kunnen besteden aan miniaturen maken, vandaar dat ik mijn stoffige archief ingedoken ben om dit blog te schrijven en met resultaat: de zwarte bamboe had ik nog niet laten zien.

According sources on the internet is bamboo the symbol for eternal youth. Would eternal youth exist? I've no idea, but after being busy with twice a complete moving house in several weeks time and all of the chores, what has to do with it (so I've been a little sick of being overtired), I don't feel exactly an eternal youth now, hehehe ;D!

Thus I haven’t done much of making miniatures, so I’ve digged in my dusty archive to look for something to write this blog and this the result: I haven’t show you the black bamboo yet.Vorig jaar vroeg Rika van Nellestijn, van het magazine DollsHouse Nederland, mij of ik, voor een van haar artikelen, misschien een bamboeplant zou kunnen maken. Deze bamboe zou als achtergrond dienen voor miniatuur panda’s, uit wol gevilt door Natasja Woord. Aanleiding was het nieuws dat er twee echte pandaberen naar Ouwehands Dierenpark te Rhenen zouden komen. Voor de komst van deze beren is een apart verblijf gebouwd, het Pandasia. En inmiddels is bekend geworden dat de panda’s iets later dan gepland naar Nederland komen: voorjaar 2017!
Zoals jullie weten vind ik uitdagingen in miniatuur leuk om te doen, heb ik het geprobeerd en het is gelukt! Hier zijn de foto’s en het betreffende artikel.

Last year Rika van Nellestijn, the editor of the magazine DollsHouse Nederland, asked me if I could make a bamboo plant for one of her articles fort he magazine. This bamboo would be used for the scenery for miniature panda bears, wool felted by Natasja Woord. The reason was the news that two real panda bears would come to Ouwehand Zoo in Rhenen. Before the advent of these bears there was built a special designed residence, PandAsia. And in the meantime we know that the panda bears will arrive a little later than planned to the Netherlands: in spring 2017!
As you know, I like challenges in making miniatures, so I've tried it and it worked! Here are the pictures and the article.Voor de DHN-show van vorig jaar oktober, heb ik een nieuwe bamboeplant gemaakt, een zwarte deze keer. Hij stond in een pot gemaakt van een dop, maar die vond ik absoluut niet mooi. Het punt is dat er geen moderne bloempotten bestaan, althans IK kan er geen vinden! Inmiddels heb ik een pot gevonden die er veel beter bij staat en is de zwarte bamboeplant overgepot, zo da’s beter ;)!

For the DHN-show of last October, I made a new bamboo plant, a black one this time. It stood in a pot made of a cap, but I didn’t like at all. Point is that there are existing no modern flower pot, that is: I can’t find one! In the meantime I found a cap which suits bette rand the black bamboo is repotted, so that’s better ;)!


Honderden blaadjes heb ik geknipt voor deze plant en geloof het of niet: in wel 5 tinten groen. Maar het was het waard: het geeft de nodige diepte en echtheid aan deze bamboeplant, dus doe je dat gewoon ;O.

I’ve cut hundreds of small leaflets fort his plant and believe it, or not: in at least 5 shades of green. But it was worth it: it gives so much depth and authenticity tot his bamboo plant, so you just do it ;O.


Ik ga voor het maken van nieuwe soorten planten in miniatuur altijd even naar een tuincentrum in mijn buurt, om de planten in het echt te kunnen bestuderen en toen zag ik dat er wat dor blad in de potten tussen de bamboestengels lagen. Dus nadat de plant eenmaal zijn nieuwe pot had gekregen, heb ik er nog wat extra vergeeld, dor blad bijgemaakt.

For making new species of plants in miniature, I always visit a garden centre in my region, for studying the plants in real and it was then that I saw some yellow weathered leaves in the flower pots, lieing between the bamboo stalks. So after the miniature bamboo plant got its new pot, I’ve also made and added some extra weathered leaves.De winter is momenteel heel even in Nederland, eindelijk! Zijnde een winterkind vind ik het heerlijk om alle moois van de winterse natuur te fotograferen ;)! 
Ik wens jullie allemaal nog een heel fijne weekend en ik hoop snel weer wat nieuws in mini te kunnen laten zien.

Winter is currently briefly in the Netherlands, finally! Being myself a winter child, I love to photograph all the beauty of wintery nature ;)!
I wish you all a very nice weekend and I hope to be back soon with something new in miniature.

Ilona

zaterdag 31 december 2016

Gelukkig Nieuwjaar / Happy New Year

Vlak voordat ik ging helpen met de verhuizing van een van mijn kinderen, lukte mij het nog net om iets in miniatuur te kunnen maken...


Just before I went to help with the house move of one of my children, I just managed to make something in miniature...


Miniatuur gevlochten mandje en Amaryllis bollen, beiden zijn door mij gemaakt.
Miniature wicker basket and Amaryllis flower bulbs, both are made by me.


Close up van Amaryllisbol, er zit een randje met "ijskristalletjes" om de bol, gemaakt met sneeuwglitter ;)!


Close-up of the Amaryllis flower bulb, there is a touch of "frost crystals" around the bulb, made with snow glitter ;)!De inhoud is verwijderbaar, niets is vastgelijmd
The content can be removed, nothing is glued in


Het mandje is 2 cm in doorsnede, totale hoogte 4 cm
The basket is 2 cm in diameter, total height is 4 cm


De bodem van het gevlochten mandje is 'n houten hartje
The bottom side of the wicker basket is a heart shaped woodsie


Nu gauw verder met verhuizen en natuurlijk een beetje Oud en Nieuw vieren, helaas is er geen tijd voor facebook en van bloggen komt echt helemaal niets.
Dus, van tussen de verhuisdozen wens ik iedereen: Gelukkig Nieuwjaar!

Now we'll quickly move on with the help for the house move and of course, a little celebrating of the New Year, however, for me there's no time at all for Facebook and blogging.
From between the boxes of a house move I wish everyone: Happy New Year!

Ilona

vrijdag 23 december 2016
Vroeger ging men, met bijl en zaag, het bos in om zelf een kerstboom uit te zoeken en mee te nemen naar huis.

In earlier times they looked for a Christmas tree in the forest and using an ax and a saw, they took the tree home with them.Thuis werd er een houten kruis aan de onderkant van de boomstam gespijkerd, zodat de boom niet omviel....

Back home there was nailed a wooden cross at the bottom side of the tree trunk, so the tree couldn’t fall over....


....zó, die staat!
....all right, that stands!


Deze miniatuur kerstboom heb ik zelf gemaakt van een takje en wat stukjes op maat gesneden natuurlijk mos van het merk Busch, zie foto.

This miniature Christmas tree is made by me, using a thin piece of branch and customized pieces of natural moss from the brand Busch, see picture.Hier is het inspectieteam om te zien of die kerstboom wel stevig stond ;O
Here, you see the inspection team to see if the Christmas tree was standing sturdy enough ;O


De oude kerstballen zitten in ouderwetse kartonnen doosjes, ook zelfgemaakt van zeer dun karton, wat je kunt vinden in rollen inpakpapier. In vroeger tijden werden de glazen kerstballen in vloeipapier gedraaid, dit was om te voorkomen dat ze zouden breken. Hiervoor heb ik wit zijdepapier gebruikt.

The old Christmas baubles are stored in old fashioned cardboard boxes, I made the boxes of very thin cardboard. You can find it in rolls of wrapping paper. In earlier times people wrapped their glass Christmas baubles in tissue paper, in order to prevent break. I used white silk paper for this purpose.


Vroeger werden de kerstballen met ijzeren haakjes in de boom gehangen, ik heb ze in mini gemaakt van dun koperdraad.

In earlier times Christmas baubles were hung in the tree by using tiny iron hooks, I made these in miniature of thin copper wire.


Kleine Ikke gaat haar konijn een korst brood voeren…….nee, dit is niet Flappie ;)!
Tegen de nachtvorst hangt er een stuk jute zak voor zijn hok.

Little me is going to feed her rabbit with a piece of dry bread.
Because of the night frost there is a piece of cloth at the front side of his hutch.


Ik heb ooit eens een houten konijnenhok gemaakt, maar dat vond ik nu niet mooi, veel te netjes.
Hup, een “oud”verflaagjes…of twee drie en ineens ziet het er veel beter uit.

I’ve ever made a wooden rabbit hutch, but I didn’t like it anymore, much too neat. Okay, one of two, three layers of “old” paint and the whole looks so much prettier.


En natuurlijk, horen er ook de nodige opgedroogde plasjes en keuteltjes in, dán ziet het er zó uit ;O!
And of course, there also belong alot of dried pee and droppings, then it looks like this ;O!Konijn krijgt van Kleine Ikke eten en hij mag lekker even rondhuppelen.
Rabbit gets some food from Little Me and he can hopping around a bit.


Ik heb tussendoor nog wat tijd gevonden om minikerststerren te maken, alleen de potjes moeten nog witgeschilderd worden.

In the meantime I found a bit of time for making some miniature mini Poinsettias, I only have to paint the pots in white.


Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor het lezen van mijn blog in het afgelopen jaar, of om mij zelfs een reactie te schrijven. Het kost mij altijd veel van mijn schaarse vrije tijd om een beetje leuke blog te schrijven, vooral in twee talen (althans ik doe mijn best in mijn armzalige Engels ;O). Ik zal de komende twee weken niet aanwezig zijn in de blogwereld, dus: allemaal hele fijne feestdagen en een heel goed 2017!

At last I want to thank everyone, who takes some time to read my blog in the past year, or even writes me a comment. It always takes alot of my scarce free time, for writing a bit of nice blog, moreover, in two languages (okay, I do my best in my poor Emglish ;O). These coming two weeks I’m not in the blog world, so I wish you all: a Merry Christmas and best wishes for 2017!

Ilona

vrijdag 16 december 2016

Witte rozen en meer… / White roses and more…

Een hele poos geleden beloofde ik iemand dat ik witte rozen zou maken. Belofte maakt schuld……nu zijn ze eindelijk klaar ;).

Quite a long time ago I promised someone to make white roses. Promise is debt…..now they are finally ready ;).


Tussen alle bedrijvigheid door heb ik ook nog voor iemand een kwispedoortje (voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwispedoor) en een bordje uit de VOC periode (https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie) gemaakt. Een tijdje geleden had ik dat aan iemand beloofd. Beiden zijn van Fimoklei en er zit een eigengemaakt printje (van het internet) op.


In between all kind of activities I also made a spittoon (more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Spittoon) and a dish from the Dutch VOC period (more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company) It was quite awhile ago that I promised someone to make them. Both are made out from Fimo clay and on the dish is a printed image (from the internet).Komend weekend is het alweer de vierde Adventsdag, de tijd vliegt. Van Birgit (haar blog: http://biwubaer.blogspot.nl/ ) heb ik een doos vol Adventpresentjes en een mooie Adventskalender gekregen, waaronder een Adventskalender. Schepje en Kleine Ikke vinden vooral de Adventskalender van Flutterby zeer interessant, want daar komen échte chocolaatjes uit.
Maar als je beiden zo klein bent, hoe kom je dan bij die chocolaatjes daar helemaal bovenin? Een ladder van Art of Mini (website: http://www.artofmini.com/ ) en Schepje zelf brengen uitkomst: je kunt als Kleine Ikke op van alles klimmen, dus…..

This coming weekend it’s the 4th day of Advent, time flies. As you probably know, we received a box filled with Advent gifts and a wonderful Advent calendar from our dear blog friend Birgit (her blog: http://biwubaer.blogspot.nl/ ) .Schepje and Little Me think that especially the Advent calendar is quite interesting, since they know that the’re real chocolates hidden in it.
But what to do, if you're both so small, how can you get those chocolates from high at the top? A wooden ladder of Art of Mini (their website: http://www.artofmini.com/ ) and Schepje himself are the solution for this problem: being like Little Me you can climb on everything, so…..….Schepje houdt de ladder vast en Kleine Ikke klimt naar boven, teamwork dus, zó doe je dat :D!
....Schepje holds the ladder tight and Little Me climbs to the top, that’s really team work :D!


Iemand vroeg me of ik ook Cherokee rozen (Rosa Laevigata) kon maken. Ik kon in de Wikipedia, geen informatie in het Nederlands over deze rozensoort vinden. Het is dus voor mij een onbekende rozensoort. Ik ben echter dol op dit soort uitdagingen, maar inmiddels heb ik al wat uitgeprobeerd ;).
Bedankt voor jullie leuke reacties, een heel fijn Adventsweekeinde gewenst.

Someone asked me if I could make Cherokee roses (Rosa Laevigata, for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_laevigata )personally I’m not familiar with this specie of roses. But I love this sort of challenges, so in the meanwhile I’ve done some attempts for making them ;).
Thank you for your kind comments, have a nice Advent weekend.

Ilon

donderdag 8 december 2016

Nee, ze is absoluut geen schoonheid… / No, she's absolutely no beauty…


……mijn "kleine ikke"!
Ik heb haar geboetseerd met Fimo klei en ik heb de handleiding gebruikt uit dit beroemde boek, geschreven door James Carrington, zie bovenstaande foto.

….my "little me" ;)!
I’ve sculpted her of Fimo clay and I used the instructions out of this famous book, written by James Carrington, see the above picture.


Nee, er zit niets in jullie ogen, hoor, ik heb de foto geblurd ;O. Het eerste gezichtje van mijn kleine ikke was absoluut níet om aan te zien, dus was een wazige plek gerechtvaardigd J.
Nadat ze haar ondergoed had gekregen, volgden haar kleertjes. Ze zijn in de stijl van de jaren ’50, want kleine ikke leeft in die tijd ;)!!

No, there’s nothing wrong with your eyes, I’ve blurred the picture ;O. The first face of my little me was absolutely a no-go, so this blurred spot is justifiable.
After she got her undies, she got her clothing. They’re made in the style from the 50s, because little me is living in that time ;)!!


Dit is haar nieuwe gezichtje met nieuwe oogjes, die ik ooit eens van een getalenteerde poppenmaakster, Christel Hutson, heb gekregen. Haar blog is: http://christelhutson.blogspot.nl/  Ik had al eens eerder geprobeerd om miniatuur oogjes te maken van Fimo, maar dat mislukte steeds. Daarop stuurde zij me heel vrijgevig een paar van haar eigen poppenoogjes op, Christel, alsnog hartelijk dank :D!

This is her new face with new eyes, which I’ve ever got from a very talented doll maker, Christel Hutson. Her blog is: http://christelhutson.blogspot.nl/ I’ve tried before to make miniature eyes of Fimo clay, but they constantly failed. Therefore she has sent me, very generous, a few of her own dolls eyes, Christel, again thank you so much :D!


Hier kun je zien hoe ik haar kapsel heb gemaakt: ik verdeel synthetisch haar over een dun streepje lijm (tacky glue) en laat dat heel goed drogen. Dan knip ik de lijm zo dun mogelijk af, zodat ik het haar met heel weinig lijm in laagjes op het hoofdje kan plakken. Na heel goed laten drogen op het hoofdje, volgde een bezoekje aan de kapper.

Here you can see how I did her hairdo: I divided the synthetic hair on a thin line of glue (tacky glue) and left it to dry very well.  Than I’ve cut off the excess of glue, as much as possible, so that I could glue with less glue the hair into layers on the head. After it dried very well on her head followed a visit to the hairdresser.


Op deze foto zien jullie het warrige haar op het achterhoofd van kleine ikke, net als ik altijd heb gehad. Ook die afgezakte haarstrik was kenmerkend voor mij…..ik had er niet zoveel mee ;).

In this picture you see the mussy hair on the back of the head, just like I always had. Even the droopy bow in the hair was also typical for me ... ..I didn't mind at all ;).


Ze kreeg ook een paar kleine schoentjes aan haar voetjes en mijn kleine ikke was klaar. De poes vond het best leuk om eindelijk een klein speelkameraadje te hebben. De poes is gemaakt door Patricia Cabrera, hier is haar blog: http://woolytalesminiatures.blogspot.nl/

She also got a pair of tiny suede shoes at her feet and ready was my little me. The cat thought it was good fun to get a tiny playmate. Cat is made by Patricia Cabrera, her blog: http://woolytalesminiatures.blogspot.nl/Opa wilde even weten hoe groot ze nou eigenlijk was en heeft de meetlat tegen de muur gezet: 8,5 cm, dus ik denk dat kleine ikke een jaar of 4 zal zijn…?

Grandpa wanted to know how tall she actually was and he put the measuring rod against the wall: 8,5 cm, so I think that little me will be about 4 years old...?Opa was erg blij met zijn kleindochter en tilde haar in zijn kruiwagen om wat klusjes te gaan doen op het erf van de boerderij, want daar gaat kleine ikke “wonen”. 
De kruiwagen is zelfgemaakt.

Grandpa was very happy with his granddaughter and he lifted her in his wheelbarrow for doing some chores on the yard of the farm, because that's the place, where little me will live. 
The wheelbarrow is made by me.


Oké, waar die bananen nu weer vandaan komen, geen idee, maar ze zijn heel gezond voedsel, hihihi (het is gewoon ter vergelijking in grootte ;D)

Okay, I don’t know where those bananas come from, but they’re quite healthy food, hehehe 
(it’s just meant for showing the size ;D)


Ha, daar is Tippie ook, zo heette de hond van mijn (echte)  Opa ook, je moet weten dat elke waakhond op de boerderij die naam kreeg ;). Deze hond is ook gemaakt door Patricia Cabrera, haar blog: http://woolytalesminiatures.blogspot.nl/

Hey, there’s Tippie too, the dog of my (real life) grandpa was named Tippie, you have to know that every watchdog got this name ;). This dog is also made by Patricia Cabrera, her blog: http://woolytalesminiatures.blogspot.nl/


Nou, ik denk dat kleine ikke een heerlijke tijd daar op de boerderij zal gaan beleven, maar ik moet die boerderij nog steeds gaan bouwen……wanneer ik er eens de tijd voor kan vinden!!
Bedankt voor jullie leuke reacties, fijn weekend gewenst J!

Well, I think that little me wil get a lovely time there at the farm, but I still have to build that farm…..whenever I can find the time for it!!
Thank you for your nice comments, have a nice weekend  J!

Ilona


Opmerking: Joc gaf in haar reactie op dit bericht aan, dat kinderen vroeger in gestreepte truien liepen, omdat de truien in die tijd van restjes wol waren gebreid: dat klopt helemaal, ik zie nu dat ik het er inderdaad vergeten ben erbij te schrijven ;)! 
Bedankt Joc, voor het onder de aandacht brengen van dit detail J!


Update: Joc said in her comment that in the 50s children were wearing striped knitted sweaters, because in that time the sweaters were knitted of leftovers from wool: that’s correct, I now see that I forgot to write it here in the text ;)! 
Thanks/Merci Joc, for your attention to this detail J!